ISTDP Introduktionskurser
· fagfolk

30 timer 

Introduktionskursus ISTDP – 30 timer

Intro- eller grundkurset er det første skridt til at lære ISTDP.

Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra kurset til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Grundkurset kan stå alene som inspiration, og er desuden nødvendigt for at du senere kan deltage i en træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.

Kurset vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.

Gennemgående arbejdspunkter er:

  • at skabe et effektivt fokus i terapien
  • at vurdere og regulere klientens angst
  • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
  • at opbygge en terapeutisk alliance

For at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden forståelse af klientens psykodynamik, også store mængder øvelse, på lige fod med det, der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.

Derfor vil kurset i vid udstrækning bestå af øvelser som laves i den samlede gruppe, dette med henblik på at træne i assessment og i at intervenere så præcist som muligt. Analyse af video fra terapisession vil blive brugt med samme formål. Du vil få udleveret artikler og powerpoints, og de forskellige elementer på grundkurset er alle sammen med henblik på, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Gruppestørrelse:
max 12 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte.

Gruppedeltagere:
Fortrinsvis for psykologer, psykiatere eller andre med relevant beskæftigelse/klinisk erfaring. Max 25 % ikke-akademikere (jvf krav Dansk Psykologforening).

DP godkendelser:
Kurset er godkendt til specialistuddannelse i

  • 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 21 timer
  • 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme 30 timer
  • 13.4.4.2.3. uddannelsen er desuden godkendt til udd. i psykopatologi; Behandling 30 timer
  • 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer

Varighed: 3 + 2 dages, fordelt på 2 moduler; i alt 30 timer.

Tidspunkt: kl 9-16

Lokaler/ Sted: hos ”Psykologerne i Glasgården”, Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Pris: 1600 kr/dag, i alt 8000 kr – ekskl. forplejningNB: Prisen er eksklusiv moms hvis du betaler den selv mhb videreuddannelse. Betaler din arbejdsgiver er det momsbelagt

Datoer for kommende grundkurser:

Hold 25; Modul 1; 24-26. November 2021 + Modul 2; 9-10. December 2021
Hold 28; Modul 1; 16-18. Marts 2022 + Modul 2; 31. Marts-1. April 2022
Hold 29; Modul 1; 6-8. April 2022 + Modul 2; 21-22. April 2022– annulleres muligvis
Hold 30; Modul 1; 23-25 November 2022 + Modul 2; 7+8. December 2022
Hold 31: Modul 1: 15-17. Marts 2023 + Modul 2: 30-31. Marts 2023
Hold 32: Modul 1: 26-28. April 2023 + Modul 2: 1-2. Juni 2023

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra grundkursus

Tilmelding/ information: email til psykolog@jeanneisaksen.dk

Introduktions-
kurser

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne i Glasgården I/S
Frederikssundsvej 60 D, 2.sal,
2400 Kbh NV