Shrewd Method Of Getting Buy Custom Essay Explanation simply click the next website Intelligent Method Of Getting Buy Custom Essay Discover This

psyksamtale

SAMTALEBEHANDLING

Slås du med stress, søvnbesvær, håbløshed, depression/tristhed, angstsymptomer, besvær med at holde dine grænser, trøstespisning eller manglende appetit?

Eller har du mistet en, du holdt af, og har svært ved at genfinde tilfredsheden i dit liv? Eller er du i en krise, du ikke kan komme ud af?

– Så kan det hjælpe at tale med en psykolog.

Samtalebehandlingen begynder med en grundig afdækning af årsagerne til dine problemer/ symptomer – det kan være både på arbejde, blandt venner, på hjemmefronten m.m., at problemerne melder sig.
Problemer og symptomer opstår når vi har besvær med at håndtere de følelser, der vækkes i os. Istedet mærker vi forskellige former for ubehag (angstsymptomer) eller vi reagerer uhensigtsmæssigt (pga ufleksible forsvarsmekanismer). Centralt er arbejdet med at forbedre det psykologiske forsvar, så du bliver mere fleksibel, realistisk og selvbestemmende. Du skal indstille dig på at aflære tidligere indlærte mønstre og opgive belastende forventninger til dig selv.
Ofte er der en historie, et livsmønster, der gør sig gældende. Denne tilbøjelighed er det vigtigt at få bevidstheden rettet mod og gjort op med, så den onde cirkel ikke fortsætter. Målet er igen at leve et liv uden symptomer.

Jeg tilbyder behandling til følgende problemer:
– Stress
– Angst
– Depression
– Sorg/tab
– Kriser
– Trøstespisning

 

medlem-af-dansk-psykolog-forening

Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

INDIVIDUELLE SAMTALER

Den indledende samtale
Den indledende samtale er ofte af 2-3 timers varighed. Dette giver mulighed for at komme ind til hvad problemets kerne handler om, så du når du går fra første samtale ved hvad du skal fokusere på for at komme videre.
Vi finder også ud “hvor fastgroet” problemet er, så vi sammen kan afgøre, hvad varigheden af de følgende samtaler bør være; om vi kan arbejde videre med 1 almindelig session (60min), eller om det i stedet bør være 1,5 eller dobbeltsession. Ingen mennesker er ens, så vi vil arbejde med det format, der passer bedst til dig.

Intervallet
Intervallet mellem de første 3-4 samtaler bør ofte kun være en uges tid, så du får holdt fast i dine konstruktive kræfter og fokus, der vil hjælpe dig ud af dine problemer.

 

TAVSHEDSPLIGT & DATA OPBEVARING

Som psykolog og medlem af dansk psykologforening (se www.dp.dk) er jeg underlagt de etiske retningslinier samt tavshedpligt. Endvidere opbevares alle informationer på sikre krypterede harddiske jvf GDPR.

METODE

Afhængig af hvilke problemstillinger, du byder ind med og afhængig af hvem du er, vil jeg trække på forskellige metoder.
Igennem årene har jeg tilegnet mig kendskab til flere metoder: Krop/gestaltterapi, Psykodynamisk terapi, Systemisk terapi/ løsningsfokuseret terapi & Kognitiv terapi.

I de seneste mange år har jeg primært beskæftiget mig med; Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), hvor der foreligger videnskabelig dokumentation for behandling af en lang række psykiske og psykiatriske lidelser såsom depression, angst, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser.
ISTDP har rødder i psykoanalysen og tilknytningsteori. – og der er mange overlap i fht Kogntiv adfærdsterapi (CBT), Emotionsfokuseret terapi mm.

Via ISTDP-metoden hjælpes du hurtigst muligt af med dine blokeringer/forsvarsmekanismer og på samme tid opbygges din evne til at kunne rumme dine intense følelser. For at nå dette mål yder jeg som psykolog en aktiv indsats, så du bedre forstår din indre dynamik mellem sine forsvar, angst symptomer og følelsesmæssige reaktioner.

Alle intense følelser vil være kilde til ubehag/angst og derfor hjælpes du til at forstå og regulere din angst bedre samt revurdere dine måder at tackle dine følelser på, på en bedre måde, således at dine symptomer forsvinder

Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle problemstillinger og i det omfang at der viser sig at være levn fra fortiden, der forhindrer dig i at håndtere dit liv og dine udfordringer på en hensigtsmæssig måde, vil også disse blive bearbejdet