Advanced ISTDP 

 

Advanced ISTDP / PostCore træning 2024

1-årig Post-Core forløb 2024;

Alliance & Facilitere bedring via Den Centrale Dynamiske Sekvens

I 2024 udbyder ISTDP-træner Jeanne Isaksen et nyt 1-årigt intensivt postcore træningsforløb – og som noget særligt har jeg fornøjelsen af at have Mikkel Reher-Langberg med som gæstelærer

Træningsforløbet består af 3 to-dages moduler (i alt 6 dage) i en lille gruppe af psykologer, psykiatere eller erfarne psykoterapeuter.

Med post-core menes, at du har færdiggjort den 3-årige coreuddannelse. Det kan være, du netop er færdig, eller har været færdig og haft anden træning siden core. Forudsætningen er at du fortsat ønsker at udvikle dine kompetencer og overblik over ISTDP-behandlingsforløbet.

Tema, bevidstgørelse og træning

Vi vil give en detaljeret indføring i Davanloos Centrale Dynamiske Sekvens (CDS) og hvordan dette kan styrke dit terapeutiske arbejde og resultat

Den Centrale dynamiske sekvens inddeler vi i tre overlappende dynamiske processer:

  • Modul 1: Inquiry: Alliance, Klarhed over dynamik i fht indre problem og terapeutisk opgave.
  • Modul 2: Vende ego mod modstanden og fortsat holde mobilisering oppe
  • Modul 3: Gennembrud til følelser, Åbning til det ubevidste, Konsolidering af indsigt

Hvert modul vil teoretisk belyse en eller flere af faserne i den centrale dynamiske sekvens – og vi vil vise video-case materiale svarende til tema.

Der vil være litteratur du skal læse til hvert modul

Supervision af dit eget videomateriale på hvert modul

Hver deltager medbringer egen video-case, som der bøvles med, hvor processen/alliancen ikke bare flyder – men er helt el delvist stoppet.

Som forberedelse laves en analyse af den centrale dynamiske sekvens – samt beskrivelse af hvor du har besvær – og hvad du ønsker at arbejde med i supervisionen. Hvor er du i processen med din klient? Er psykodiagnose klar? Hvor opstår der besværet dig og din klient imellem? Hvad gør klienten (ikke)? Hvad gør du (ikke)? Hvad hæmmer / fremmer processen?

Vi leverer en analyse-guide, så analysen bliver struktureret. Hvis behov vil vi via rollespil træne de fornødne kompetencer

Det tilstræbes, at gruppen finder video materiale, der passer ind til temaet for det enkelte modul – igen for at skærpe læringen.

Hvis der er modoverførings-temaer, hilses de velkommen, og vi vil kunne arbejde med dem som deliberate practice for at frigøre din kapacitet.

Det 1-årige forløb giver kontinuitet sammen med andre – om fælles læring, samt at man kan spejle sig i hinandens arbejde, heppe og få inspiration til at finde egen stil.

 3 moduler á 2 dages varighed –Opstart 2024  

  • Sted & tidspunkt: Hvert modul vil være á 2 dages varighed – i København NV. Hvis gruppen kommer fra forskellige steder i landet vil første dag starte kl 10-18 (ellers kl 9-17). Anden dag kl 9-17
  • Holdstørrelse: Gruppen består af max 6 personer.
  • Prisen er 2300 kr/dag pr person = 13.800 kr. som kan betales i op til 3. rater. (momsfrit mhb specialist, moms på, hvis det er arbejdsplads som betaler)
  • Der er oprettet 3 hold – endnu et par ledige pladser på hold 2+3. 

Tilmelding til Jeanne Isaksen – psykolog@jeanneisaksen.dk. Først til mølle-princippet.

Om underviserne:

Jeanne Isaksen er privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Har klinik i KBH NV.

Min oprindelige coretræning begyndte i 2003- første core ved Patricia Coughlin, efterfulgt af endnu en core ved Josette ten-have-de-Labije & Jon Frederickson.

Blev Certificeret ISTDP-træner af Jon Frederickson/ ISTDP-institute.com. 

Siden 2012 og frem har jeg årligt udbudt precore & core hold i Danmark

Finder det fortsat berigende at få supervision og læring af dr. Allan Abbass

Medstifter af Dansk Selskab for ISTDP i 2012 og mange-årig arrangør af ISTDP-seminarer i DK.

www.jeanneisaksen.dk

Mikkel Reher-Langberg er autoriseret psykolog og arbejder til daglig i Københavns Emotion Center. Siden 2019 har jeg været formand for det Danske Selskab for ISTDP hvor jeg blandt andet arrangerer det skandinaviske ISTDP-Akademi.

Som terapeut har jeg haft størstedelen af min træning hos John Rathauser, som jeg har studeret ved siden 2018.

Jeg underviser aktuelt i en online case-studie-gruppe sammen med Jonathan Entis og er ved at færdiggøre en omfattende grundbog om ISTDP – “Fundamentals of Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy” – i samarbejde med Jonathan Entis og John Rathauser.

www.reher-langberg.dk

Dynamisk Coaching
af ledere

Individuel
Supervision

Fredags-
supervision

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV