ISTDP Introduktionsforløb
· fagfolk

30 timer 

Introduktion til ISTDP – 30 timer

Introduktionsforløbet er det første skridt til at lære ISTDP.

Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra introduktionsforløbet til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Introduktionsforløbet kan stå alene som inspiration, og er desuden nødvendigt for at du senere kan deltage i en træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.

Forløbet vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.

Gennemgående arbejdspunkter er:

 • at skabe et effektivt fokus i terapien
 • at vurdere og regulere klientens angst
 • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
 • at opbygge en terapeutisk alliance

For at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden forståelse af klientens psykodynamik, også store mængder øvelse, på lige fod med det, der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.

Derfor vil introduktionen i vid udstrækning bestå af øvelser som laves i den samlede gruppe, dette med henblik på at træne i assessment og i at intervenere så præcist som muligt. Analyse af video fra terapisession vil blive brugt med samme formål. Du vil få udleveret artikler og powerpoints, og de forskellige elementer på forløbet er alle sammen med henblik på, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Gruppestørrelse:
max 12 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte.

GruppedeltagereFortrinsvis for psykologer, psykiatere eller andre med relevant beskæftigelse/klinisk erfaring. Max 25 % ikke-akademikere (jvf krav Dansk Psykologforening).

Dansk Psykologforening godkendelser til specialistuddannelse:

 • 11.4.4.2.2. Teori og intervention i det kliniske arbejde Uddannelse retning Voksne (30 timer)

 • 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme Psykodynamisk/psykoanalytisk (30 timer)

 • 13.3.99 Psykopatologi øvrige tværgående modul (12 timer)

 • 13.4.4.2.3. Behandling (18 timer)

 • 14.3.99 Psykotraumatologi tværgående modul (18 timer)

 • 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer (12 timer)

 • 15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Øvrige (30 timer)

 • 16.3.99. Gerontopsykologi Øvrige (30 timer)

 • Godkendt til Systematisk Efteruddannelse

Varighed: 3 + 2 dages, fordelt på 2 moduler; i alt 30 timer.

Tidspunkt: kl 9-16

Lokaler/ Sted: hos ”Psykologerne på Toppen”, Frederikssundsvej 60.d, 3.sal, 2400 København NV

Pris: 1600 kr/dag, i alt 8000 kr – ekskl. forplejningNB: Prisen er eksklusiv moms hvis du betaler den selv mhb videreuddannelse. Betaler din arbejdsgiver er det momsbelagt

Datoer for kommende introduktionsforløb:

 • Hold 34: Modul 1: 25-27 september 2024 + modul 2 10+11 oktober 2024 / fă ledige pladser
 • Hold 35: Modul 1: 26-28 februar 2025 + modul 2; 13+14 marts 2025

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra introforløb

Tilmelding/ information: email til psykolog@jeanneisaksen.dk

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV