Supervision & Coaching

· kollegaer

Samtale, supervision eller coaching

Ens arbejde skulle gerne overordnet være lystfyldt og kilde til tilfredshed og udvikling. Måske er der for mange dage, hvor du efter endt arbejde finder dig i et nedtrykt/ irritabelt humør? Måske har du kunder/ klienter/ kolleger, hvis dynamik er svær at håndtere og påvirker dig negativt?

I supervision & coaching vil vi fokusere på de udfordringer du har.

Fokus kan være på hvad der er klientens dynamik, og hvordan du kan håndtere dette bedre. – Vi kan se på hvordan du kan styrke klientens følelsesmæssige engagement i arbejdet, da klientens engagement vil sikre bedring.

Fokus kan også være at spotte dine egne (ubevidste) reaktioner – Ofte har vi ubevidste følelsesmæssige processer der re-aktiveres og som medfører automatiske uhensigtsmæssige reaktioner – der svækker vores professionalisme.

Et mål kan være at hjælpe dig til at skabe en ligebyrdig samarbejdsrelation ml dig og klienten. (modsat at du fx overarbejder/ ”bærer” relationen, eller resignerer).

Du kan også melde dig på mit advanced supervisionslaboratorium, et hold på 6 personer/1 årigt forløb for dig, der har færdiggjort den 3årige videreuddannelse i ISTDP. 

 

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV