Core for  Erhvervspsykologer

3 ½ årig uddannelse

3 ½ -årig videreuddannelse
i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

– For psykologer i spændingsfeltet ml coaching, ledelse og organisation

Opstart juni 2021

Vi oplever – fra psykologer, der arbejder i og med organisationer – en stigende efterspørgsel på træning til at kunne arbejde i dybden med den enkelte. Der efterspørges øget klinisk viden og færdigheder til intra-psykiske processer, m.a.o. træning til at forstå og håndtere de barrierer, der opstår og som gør at samtalen/coachingen ikke kommer helt i mål.

Derfor tilbyder vi nu en særlig 3 ½ årig ISTDP videre-uddannelse til psykologer i spændingsfeltet ml coaching, ledelse og organisation.

Hvordan ser træningsformatet ud og hvordan er uddannelsen anderledes?

Gruppen er en lille eksklusiv gruppe på max 8 personer for at give tid til at træne 1-1 færdigheder bedst muligt.

ISTDP Core format

Core-formatet består af 9 core-moduler + 3 Core-Camp-moduler. Hvert modul er af 3 dages varighed med træning i ISTDP, som bygger på psykodynamisk/ tilknytningsteoretisk forståelsesgrundlag:

 • Du vil blive trænet i at kunne vurdere klientens ego-adaptive kapacitet her og nu, trænet i at kunne spotte og håndtere de barrierer, der kommer i vejen for at klienten kan udfolde sit potentiale til fulde. Træning i at arbejde med de underliggende, ubevidste følelser, som har gjort at klienten garderer sig med uhensigtsmæssige strategier/barrierer/ forsvar. Træning i at kunne se og forstå de angstmanifestationer, der kan være i spil, og som må adresseres for at kunne hjælpe klienten til bedring.
 • Hvert modul vil indeholde teoretiske oplæg, video-case materiale, øvelser og du vil modtage supervision på eget materiale (videooptagelse)

Organisationsdage – 6 dage med fokus på organisation og konsulentarbejde

At arbejde med ISTDP i en organisatorisk kontekst er stadig et relativt nyt felt som på mange måder kræver nytænkning både i teori og praksis. I mødet med den organisatoriske kompleksitet opstår en række særlige dilemmaer ifht. de organisatoriske præmisser og konsulentens praksis. Derfor vil vi afsætte tid til at diskutere de uundgåelige dilemmaer og paradokser, der er indbygget i at arbejde med ISTDP og individet-i-organisationen.

Organisationsdagene er en integreret del af det 3-årige core-program; et fagligt undersøgende fællesskab – et læringsrum med fokus på konkret og lavpraktisk anvendelse af ISTDP i organisatorisk kontekst. Hver dag vil bestå af en superviserende del, hvor vi arbejder med konkrete cases/dilemmaer fra din praksis. Samt en del, hvor vi med afsæt i udvalgte temaer, artikler og oplæg skaber mulighed for at integrere din læring og styrke din anvendelse af ISTDP i dit særlige praksisfelt.

Du møder også:

Gitte Jakobsen

MSc Psychology Ph.D., Specialist & Supervisor in Work & Organizational Psychology.

Primær medtræner

24 år som erhvervspsykolog med fokus på lederudvikling og organisatorisk forandring. 3-årig ISTDP-core v/Patricia Coughlin og 6 års ISTDP terapeutisk praksis.

www.gittejakobsen.com

Jon Frederickson

MSW.

Ekstern underviser på Core camps

Jon er grundlægger og leder af ISTDP institute & Washington School of Psychiatry, der udbyder systematiseret træning i ISTDP. En internationalt anerkendt supervisor, træner, underviser, og forfatter.

www.istdpinstitute.com

Bjarne Thannel

Cand.psyk, Specialist & Supervisor i Psykoterapi.

Ekstern supervisor på coremoduler (3 dage).

Bjarne er en erfaren klinisk psykolog, træner og supervisor i ISTDP, medstifter af Dansk Selskab for ISTDP, og ISTDP-instituttet.dk.

www.thannel.dk

Pris: 32.900 kr/år inkl forplejning. NB: Prisen er eksklusiv moms hvis du betaler den selv mhb videreuddannelse. Betaler din arbejdsgiver for dig er det momsbelagt. 

 • Betaling kan foregå i op til 4 årlige rater.
 • Udgifter til logi til CoreCamp i Odense må påregnes.

Core-programmet har tidligere været godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne 

 • 12.4.4.2.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen + 48 timer som live-supervision.
 • 12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
 • 13.4.4.2.3. Behandling 30 timer

 

Evidens bag metoden: Forskning viser evidens for, at ISTDP er en både helbredsmæssig og økonomisk effektiv behandling for de mest almindelige psykiatriske symptomer og psykologiske problemer som angst, depression, endvidere i fht psykosomatiske problemer, relationelle problemer og personlighedsforstyrrelser. (For flere referencer se istdp-danmark.dk)

 

Hold 2022 : Datoer er fastlagt som nedenfor – og opstart når der er min. 6 – max 8 personer tilmeldte.

 • coremodul: 21-23.september 2022
 • Corecamp l: 24-26.oktober 2022
 • Org dag 1: mandag 21.nov 2022
 • coremodul; 1.-3. marts 2023
 • Org dag 2: 3. maj 2023
 • Coremodul; 28-30 juni 2023
 • coremodul; 20-22.september 2023
 • CoreCamp ll; ultimo oktober -primo nov 2023, afventer datoer
 • Org dag 3: mandag 27 november 2023
 • Coremodul; 24-26.januar 2024
 • Org dag 4: fredag 15marts 2024
 • Coremodul; 22-24-maj 2024
 • Org dag 5: fredag 16august 2024
 • Coremodul; 11-13.september 2024
 • Corecamp lll, ultimo oktober -primo nov 2024, afventer datoer
 • Coremodul; 5.7. februar 2025
 • Org dag 6: fredag 7 marts 2025
 • Coremodul: 7-9.maj 2025

 

Tilmelding og yderligere info m datoer etc; skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk

 

 

 

Jeg udbyder to 3 årige uddannelsesprogrammer:

 

For Kliniske Psykologer

For Erhvervspsykologer

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV