Individuel
Supervision

Individuel Supervision

Ofte udspringer behovet for supervision efter et ønske om en faglig -personlig udvikling, øget indsigt og kompetencer i egen dynamik – i samspillet med klienten. For nogle er det også et ønske om at opnå timer med henblik på autorisation, specialistgrad.

Forskning viser at det at lave et godt stykke psykoterapeutisk arbejde er lig med, at terapeuten formår at være autentisk nærværende sammen med klienten. Desuden at terapeuten naturligvis har faglig viden og kompetencer i fht givne problemstillinger, samt har en konsistent forståelsesramme/ metode at arbejde ud fra.

I supervision vil vi indkredse de faglige – og eller personlige udfordringer du har. Vi vil have fokus på din evne til at være autentisk nærværende.

Da terapeuten er sit eget redskab – vil vi også have fokus på følelsesmæssige/ fysiske reaktioner hos terapeuten. Det er kendt viden, at det at kunne bruge sin indre resonans (spejlneuroner) kan have stor betydning for forståelsen af dynamikken i klienten eller i klientens samspil med sin omverden.

Ligeså er det kendt viden, at alle terapeuter (mennesker) har ubevidste blinde pletter og hermed reaktionsmåder, som kan være hæmmende for den autentiske terapeutiske samtale; Terapeuten kan have ubevidste følelsesmæssige processer der re-aktiveres og som medfører automatiske uhensigtsmæssige reaktioner – der svækker vores professionalisme, – fx det er velkendt, at terapeuter ”overarbejder / bliver overansvarlige”, for passive, eller diskuterende, ”out of tune” med hvad der foregår her og nu i klienten osv.

Det sker også at terapeuten bliver klar over at egne problematikker står i vejen for at kunne hjælpe klienten – og derfor har gavn af et egen-terapeutisk forløb for at komme fri af eget hæmmende materiale.

Vi arbejder sammen på at være klare og ærlige omkring hvad behovet er i fht at styrke dine evner som terapeut – og for at du opnår balance, vækst og engagement i dig selv og dit professionelle virke.

Jeg anbefaler om muligt, at vi tager udgangspunkt i dine video-optagelser fra din kliniske praksis, da vi her kan tune ind og se specifikke steder, som du finder vanskeligt at agere i.

Herudover kan vi inddrage rollespil, deliberate practice, video mhb at forstå klientens problematik og denne psykodiagnose bedre – alt sammen for at fremme dine evner til at være autentisk og professionelt nærværende.

Jeg har mange års erfaring med at supervisere individuelt som i grupper.

Dynamisk Coaching
af ledere

Advanced
Supervisions-
laboratorium

Fredags-
supervision

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV