fagligudvikling

FAGLIG SELV-UDVIKLING

Når vi arbejder med andre mennesker uanset om der er som ledere, eller indenfor behandlings- og sundheds-sektoren, så har vi brug for tid til at reflektere over, hvordan vi agerer i samspillet med vores kunder/ klienter/ kolleger/ledere.

At arbejde med andre mennesker og hjælpe dem til at nå gode resultater, kræver god forståelse for hvad der sker i interaktionen, og en god forståelse for hvad der er problemet såvel hos den anden og ligeså hvad der sker i dig.

At arbejde skull gerne være lystfyldt og kilde til tilfredshed, glæde og udvikling.

Fokus kan være på dig, på hvordan du selv bevarer din energi og entusiasme i stedet for kun at se hvad du/andre burde have klaret bedre?
Måske er der for mange dage, hvor du efter endt arbejde finder dig i et nedtrykt/irritabelt humør?

Fokus kan også være på de udfordringer du har i dit arbejde. Måske har du kunder/klienter/kolleger, hvis dynamik er svær at håndtere eller forstå?

Med udgangspunkt i den psykodynamiske tankegang, særligt ISTDP, tilbyder jeg
• Supervision i gruppe eller individuelt;
• Coaching; Kurser/Workshops,
• Introduktionskurser i ISTDP samt
• 3-årige-uddannelsesforløb til ISTDP-psykoterapeut.

 

INTENSIV DYNAMISK COACHING

Intensiv Dynamisk Coaching henvender sig til ledere, konsulenter, fagpersoner og andre, der i karriereforløbet har opdaget, at ambitionerne og evnerne rækker til mere, at du har et potentiale, der ikke er helt udfoldet, og at indre tankemæssige eller følelsesmæssige faktorer står i vejen.

Hvad er Intensiv Dynamisk Coaching er, og hvad er det ikke?
Jeg tager udgangspunkt i dine aktuelt oplevede problemer i din arbejdssituation. Når de er beskrevet, skal vi have formuleret nogle positive mål for vores samarbejde. Målene handler om hvordan, du ønsker at kunne håndtere dine egne reaktioner og følelser på en sund måde, således at du kan forholde dig konstruktivt til de udfordringer, du står overfor. Konstruktivt for dig selv, og forhåbentligt også for arbejdspladsen.

Vi har i den proces fokus på de indre barrierer, der modarbejder dit arbejde mod de erhvervsmæssige mål, som du véd, at du realistisk set kunne komme nærmere. Disse indre barrierer fx i form af usikkerhed, nervøsitet, urealistisk lavt selvværd, selvtvivl, manglende tro på egne evner, nølen og behagesyge vil vi arbejde på at nedbryde. Vi vil identificere og bevidstgøre de mekanismer, vaner og funktionsmåder, som du ubevidst bruger på en selvhæmmende og selvskadende måde.

Vi har derimod ikke som i megen anden coaching fokus på de ydre forhold. Vi analyserer ikke organisationen eller din rolle i den. Vi analyserer ikke dine samarbejdsrelationer. Og du får ingen konkrete råd eller handlingsanvisninger.

Formålet er at give dig større selvindsigt og frihed til at handle ud fra dine egne værdier, motiver og følelser, så du kan udfolde de evner og impulser, som du allerede indeholder – ikke at give dig mere intellektuel viden.

En coaching er af 2-3 timers varighed.

 

SUPERVISION

Jeg tilbyder træning af dit professionelle og kliniske blik udfra ISTDP som forståelsesramme.
Supervisionen kan være rettet

• mod sagen (vurderingen af denne) og metode spørgsmål og/eller
• berøre din egen personlighed (følelser, blinde pletter osv.) dog kun i det omfang, det indvirker på arbejdets udførelse eller giver læring.

ISTDP-Supervision tager bedst udgangspunkt i video-optagelser af terapisessionerne, da vi ønsker at vurdere den konkrete klient og give feedback på og forslag til interventioner til det faktiske samspil mellem terapeut og klient

Målet er at mindske præstationsangst og skabe en atmosfære af eksperimenteren, medfølelse med sig selv samt refleksion, som befordrer læring. Supervisionsrummet skal være et værksted, hvor man kan dumme sig uden at føle sig forkert.

Supervision handler jo om dér, hvor vi er usikre eller kommer til kort.

Jeg tilbyder såvel individuel som gruppe-supervision
Supervisionen kan også foregå online

For Corestuderende, eller til de af jer, der er færdige med 3 års coreuddannelse, så tilbyder jeg fredagssupervisioner for en gruppe på max 6. Skriv til mig hvis du ønsker mere info.