Metode & Evidens

· kollegaer

ISTDP

Om metoden

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en terapeutisk metode, hvor der foreligger videnskabelig dokumentation for behandling af en lang række psykiske og psykiatriske lidelser såsom depression, angst, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser.

Eksempelvis blev korttids psykodynamisk psykoterapi i 2016 anbefalet i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression som den ene af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

ISTDP har rødder i psykoanalysen og tilknytningsteori. Og videreudviklet af Dr. Davanloo i Canada, hvis mål var at udvikle en metode til hurtigst muligt at kunne hjælpe klienten af med maladaptive blokeringer/ forsvarsmekanismer og på samme tid opbygge klientens evne til at kunne rumme sine angstvækkende og intense følelser.

Davanloo’s største bidrag er hans opdagelse i at angst kan sætte sig på forskellige måder i kroppen, afhængig af klientens ego-adaptive styrke. Målet er at hjælpe klienten til at forstå og regulere sin angst bedre. Et andet mål er at hjælpe klienten til at se og stoppe sine uhensigtsmæssige forsvar, hvorved det bliver muligt at processe de hidtil ubevidste og intense følelser, som ligger til grund for udviklingen af klientens lidelse/symptomer.

Effektforskning

Der er lavet en del effektforskning vedr. korttidsdynamisk psykoterapi.

Her refereres blot til 3:

 1. Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: A Critical Review of Randomised Controlled Trials” af Town J, Abbass A, Hardy G, In Press Journal of Personality Disorders
  Evidensen for Short-Term Psychodynamic Psychotherapy (STPP) I behandlingen af personlighedsforstyrrelser blev vurderet via undersøgelser, hvor der er brugt randomised controlled designs. En litteratursøgning fandt 8 publicerede randomiserede kliniske undersøgelser. En gennemgang af disse leder til den foreløbige konklusion, at STPP kan ses som en virkningsfuld empirisk understøttet behandlingsmulighed for en række personlighedsforstyrrelser, og at behandlingen medfører betydelige forbedringer for en stor procentdel af populationen også over tid.

 2. Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Somatic Disorders:
  Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials” af
  Allan Abbass, Stephen Kisely, Kurt Kroenke
  Konklusionen i denne gennemgang er, at STPP kan være effektiv ved en række medicinske og fysiske tilstande, når der i forbindelse med patienternes generelle helbredsmæssige tilstand fokuseres på den følelsesmæssige funktion.

 3. The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: A meta-analysis” af Ellen Driessen, Pim Cuijpers, Saskia C.M. de Maat, Allan A. Abbass c, Frans de Jonghe, Jack J.M. Dekker. I Clinical Psychology Review 30 (2010) 25–36

  Konklusionen i denne metaanalyse er, at der er tydelige indikationer på, at STPP er effektivt i behandlingen af depression hos voksne.

For disse og yderligere undersøgelser se: www.istdp.ca eller www.istdpinstitute.com

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV