Dynamisk Coaching
af ledere

Dynamisk Coaching af ledere

Dynamisk Coaching henvender sig til ledere, mellemleder, konsulenter og andre fagpersoner, som ønsker fordybelse i at fremme egne ambitioner og mål.

Du står måske med de rette kompetencer og kvalifikationer – og er ”hvor du gerne vil være i din karriere”. På samme tid oplever du ikke at trives, lykkes – at resultater opnås, at relationer bliver stækkede i stedet for kilde til konstruktivt engagement og vækst. At du spekulerer for meget – sover for dårligt eller lidt. Er hæmmet og ikke får indfriet dit potentiale.

I Dynamisk Coaching arbejder vi med at bevidstgøre, hvad det er for personlige faktorer, som står i vejen for, at du får udnyttet dit potentiale, dine evner bedst muligt – til glæde for dig selv og din organisation.

Ofte kan det handle om at nogle ubevidste tanke- eller følelsesmæssige faktorer står i vejen.

Fokus vil være på de ambitioner og mål, du har for dit virke. Vi vil starte med en grundig analyse af specifikke situationer, hvor du oplever dig besværet i dit arbejdsliv. Vi indkredser, hvad det er for noget der sker, som gør at det er svært at håndtere dine opgaver, karrieremål. – Det kan være situationer, hvor du oplever at du oplever dig hæmmet, bliver nervøs, tvivlende på dig selv, har lavt selvværd, pleaser andre i stedet for at stå fast på egen mening/ beslutning, isolerer dig, eller konflikter – møder reagerer uhensigtsmæssig i relation til dig selv – dine kolleger/kunder/chef osv.

Når vi får bevidstgjort hvad det er for automatiske reaktionsmåder, der er i spil – kan vi ændre på det. Målet er at hjælpe dig til at forstå dig selv – dine reaktioner bedre, så du fremadrettet står godt i dig selv – agerer konstruktivt både i fht dig selv og i fht din omverden.

Traditionel coaching har ofte fokus på ydre forhold – på opnåelse bevidste handlingsstrategier – på forståelse af dynamikker i organisationen, rammer osv.

I den dynamiske coaching går vi et skridt dybere – i sigtet mod at tydeliggøre og ændre de automatiske/ ubevidste blokeringer. Sådanne processer kræver højt engagement af os begge – i vores samarbejde. Et samarbejde, der kan opleves udfordrende undervejs i processen, men først og fremmest til være berigelse når vi når ind til kernen – og får løsnet op for de tankemæssige/følelsesmæssige lag – og som vil være frigørende og styrke dit potentiale og dine mål fremadrettet.

Metodisk er den dynamiske coaching en tilpasning & videreudvikling af Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

ISTDP er en evidensbaseret og psykodynamisk metode. Grundstenene er at bevidstgøre og løsne automatiserede uhensigtsmæssige forsvar eller angst-reaktioner – fra ubevidste emotionelle faktorer. Herved muliggøres at det enkelte menneske kan agere og bruge sig selv, sit fulde potentiale på bedste vis.

Dette øger motivationen og evnen til at lytte konstruktivt til sig selv – sine tanker og følelser – samt være konstruktiv i relationerne i organisationen.

Individuel Supervision

Advanced
Supervisions-
laboratorium

Fredags-
supervision

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV