Core for Kliniske Psykologer

3 årig uddannelse

3-års Coretræning
– primært for kliniske psykologer /psykoterapeuter

v Jeanne Isaksen & Jon Frederickson

Når du har gennemført dit 5-dages ISTDP grundkursus, er du klar til at blive optaget i en 3-årig ISTDP-træningsgruppe (også kaldet corehold).

Kommende hold: 

Corehold 11 / København – m forventet opstart aug 2023; Åben for tilmelding/ Kontakt mig for mere info

 • Modul 1; d.23-25. august 2023
 • CoreCamp I; d.okt-1.nov 2023 – m Jon Frederickson
 • Modul 2: d.10-12. januar 2024
 • Modul 3: d.5-7. juni 2024
 • Modul 4: d.4-6. september 2024
 • CoreCamp II; ultimo okt/primo nov 2024 – afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 5: d.22-24.januar 2025
 • Modul 6: d.21-23. maj 2025
 • Modul 7: d.13-15.august 2025
 • CoreCamp III: ultimo okt/primo nov 2025 – afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 8: d.21-23.januar 2026
 • Modul 9; d.10-12.juni 2026

Corehold 12 / København – m forventet opstart 2024Åben for tilmelding/ Kontakt mig for mere info

 • Modul 1; 19-21. juni 2024
 • Modul 2; 11-13.sept 2024
 • CoreCamp – ultimo oktober -primo nov 2024, afventer datoer
 • Modul 3; 29-31 jan 2025
 • Modul 4; 7-9.maj 2025
 • Modul 5; 20-22.aug 2025
 • CoreCamp ultimo oktober -primo nov 2025, afventer datoer
 • Modul 6; 28-30.jan 2026
 • Modul 7; 20-22. maj 2026
 • Modul 8: 26.-28.aug 2026
 • CoreCamp ultimo oktober -primo nov 2026, afventer datoer
 • Modul 9: 20-22.januar 2027

Uddannelsens forløb og indhold:

Det 3-årige forløb består af 9 moduler i København, og 3 CoreCamps i Odense.

Om CoreCamps: Alle ISTDP-instituttets corestuderende i Odense, en gang årligt.

 • Jon Frederickson, grundlægger af coregruppe-træningsformatet, vil gennemgå teori og vise case-videomateriale, som belyser årets tema; ”Jeg-skrøbelighed”, ”Instant Repression” eller ”Høj Modstand”. Der vil også være træning af færdigheder/ øvelser og supervision af 3.års studerende.
 • Du vil også få video præsentation af os trænere – at se arbejdet på dansk er med til at forme dit eget udtryk.
 • Undervisningen foregår overvejende på engelsk

Om Modulerne

 • Første år er en indføring i forståelse for psykopatologien bag klienter m moderat-høj modstand, versus klienter m instant repression & somatisering, versus klienter m jeg-skrøbelighed. Du vil her få viden om, træning i at håndtere/ behandle den specifikke psykopatologi.
 • Andet år fokuserer vi på mere ind på emner, der knytter sig til den skrøbelige klient, hvor angsten er høj og de regressive forsvar er i front. 
 • Tredje år får du redskaber til at arbejde med klienter med høj grad af modstand, hvor karakterforsvar ødelægger klientens relationer og skaber særlige vilkår for den terapeutiske relation.

På alle moduler vil der indgå supervision på egne sager. Endvidere vil vi gennemgå teori bag det specifikke tema inklusiv video case-præsentation. Vi vil også benytte øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:

 • Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
 • Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
 • Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
 • Vurdere klientens forsvar
 • Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
 • Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
 • Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
 • Skabe en terapeutisk alliance
 • Intensivere psykodynamisk terapi
 • Monitorere egne responser

Primær underviser og supervisor:

 • Jeanne Isaksen er specialist & supervisor i psykoterapi og under fortløbende supervision hos Jon Frederickson (ISTDP-Institute.com) og professor, psykiater Dr Allan Abbass

Eksterne:

 • Underviser er Jon Frederickson; Founder of ISTDP-institute & coreprogrammet
 • Supervisor vil være en af de danske med-trænere.

Deltagere: Der vil være 6-8 deltagere, som giver masser af tid til fordybelse til den enkelte. Primært psykologer og psykiatere som arbejder med psykoterapi.

Træning mellem moduler: Det forventes at holdet mødes mellem nogle af modulerne mhb drøfte teori, træne, og se hinandens arbejde.

Litteratur forventes at I selv læser. Der vil være et 5 grundbøger, I bedes anskaffe. Herudover fremsender jeg diverse artikler. Litteraturliste fremsendes op til start.

Tid og sted: hvert modul vil være fra kl 9-17 på dag 1&2 – og 3.dag kl 9-16

 • De almindelige moduler vil være i min klinik; Frederikssundsvej 60 D, 2400 KBH NV, 3 sal/kursusrum (I får fremsendt kode til port og hoveddør).
 • Hvert år vil I deltage i ”CoreCamps”, som foregår i Odense, hvor Jon Frederickson m.fl vil være den primære underviser.

Der kan naturligvis opstå ændringer pga uforudsete forhold.

Pris/ betaling: 2200 kr/dag eksl forplejning – dvs 26.400 kr/år for 12 moduler á 3 dage. NB: Prisen er eksklusiv moms hvis du betaler den selv mhb videreuddannelse. Betaler din arbejdsgiver for dig er det momsbelagt.

 • Betaling kan foregå i op til 4 årlige rater. Med mindre jeg hører andet, vil jeg fremsende faktura 2 gange årligt.
 • Forplejning er ikke inkluderet på modulerne i KBH; medbring frokost selv, eller køb i det lokale nærmiljø.  I medbringer på skift lidt sødt (frugt, kage) til bordet.
 • På CoreCamps er forplejning; frokost, the og kaffe indregnet.

 DP godkendelse: Programmet forventes /qua det har tidligere været godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne

 • 12.4..4.2.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen + 48 timer som live-supervision. Resten af supervisionen godkendes på separat skema
 • 12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
 • 13.4.4.2.3. Behandling 30 timer

 

Tilmelding og yderligere info m datoer etc; skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk

 

Jeg udbyder to 3 årige uddannelsesprogrammer:

For Kliniske Psykologer

For Erhvervspsykologer

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV