Core for Kliniske Psykologer

3 årig uddannelse

3-årig ISTDP uddannelse 
primært for kliniske psykologer /psykoterapeuter

v Jeanne Isaksen &  Jon Frederickson 

Når du har gennemført dit 5-dages ISTDP introkursus, er du klar til at blive optaget i en 3-årig ISTDP-træningsgruppe (også kaldet corehold).

Kommende hold:

Corehold 13 / København – m forventet opstart 2025. 36 dage total over 3 år Åben for tilmelding/ Kontakt mig for mere info

Modul 1; 14-16. maj 2025
• Modul 2; 27-29. aug. 2025
• CoreCamp I; ultimo okt – primo nov 2025, afventer datoer
• Modul 3; 14-16. Jan. 2026
• Modul 4; 6-8. maj 2026
• Modul 5; 12-14. aug. 2026
• CoreCamp ultimo okt – primo nov 2026, afventer datoer
• Modul 6; 27-29. Jan. 2027
• Modul 7; 26-28. maj 2027
• Modul 8: 11-13. aug. 2027
• CoreCamp ultimo okt – primo nov 2027, afventer datoer
• Modul 9: 26-28. Jan. 2028

Uddannelsens forløb og indhold:

Det 3-årige forløb består af 9 moduler i København, og 3 CoreCamps i Odense.

Om CoreCamps: Alle ISTDP-instituttets corestuderende i Odense, en gang årligt.

 • Jon Frederickson, grundlægger af coregruppe-træningsformatet, vil gennemgå teori og vise case-videomateriale, som belyser årets tema; ”Jeg-skrøbelighed”, ”Instant Repression” eller ”Høj Modstand”. Der vil også være træning af færdigheder/ øvelser og supervision af 3.års studerende.
 • Du vil også få video præsentation af os trænere – at se arbejdet på dansk er med til at forme dit eget udtryk.
 • Undervisningen foregår overvejende på engelsk

Om Modulerne

 • Første år er en indføring i forståelse for psykopatologien bag klienter m moderat-høj modstand, versus klienter m instant repression & somatisering, versus klienter m jeg-skrøbelighed. Du vil her få viden om, træning i at håndtere/ behandle den specifikke psykopatologi.
 • Andet år fokuserer vi på mere ind på emner, der knytter sig til den skrøbelige klient, hvor angsten er høj og de regressive forsvar er i front. 
 • Tredje år får du redskaber til at arbejde med klienter med høj grad af modstand, hvor karakterforsvar ødelægger klientens relationer og skaber særlige vilkår for den terapeutiske relation.

På alle moduler vil der indgå supervision på egne sager. Endvidere vil vi gennemgå teori bag det specifikke tema inklusiv video case-præsentation. Vi vil også benytte øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:

 • Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
 • Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
 • Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
 • Vurdere klientens forsvar
 • Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
 • Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
 • Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
 • Skabe en terapeutisk alliance
 • Intensivere psykodynamisk terapi
 • Monitorere egne responser

Primær underviser og supervisor:

 • Jeanne Isaksen er specialist & supervisor i psykoterapi og under fortløbende supervision hos Jon Frederickson (ISTDP-Institute.com) og professor, psykiater Dr Allan Abbass

Eksterne:

 • Undervisere er Jon Frederickson; MSW. Founder of ISTDP-institute & coreprogrammet, og Bjarne Thannel; cand.psych, specialist og supervisor i psykoterapi
 • Supervisor vil være en af de danske med-trænere.

Deltagere: Der vil være 6-8 deltagere, som giver god tid til fordybelse til den enkelte. Primært psykologer og psykiatere som arbejder med psykoterapi

Træning mellem moduler: Det forventes at holdet mødes mellem nogle af modulerne mhb drøfte teori, træne, og se hinandens arbejde.

Litteratur forventes at I selv læser. Der vil være et 5 grundbøger, I bedes anskaffe. Herudover fremsender jeg diverse artikler. Litteraturliste fremsendes op til start.

Tid og sted: Hvert modul vil være fra kl 9-17 på dag 1 & 2 – og dag 3 kl 9-16

 • De almindelige moduler vil være i min klinik; Frederikssundsvej 60 D, 2400 KBH NV, 3 sal
 • Hvert år vil I deltage i ”CoreCamps”, som foregår i Odense, hvor Jon Frederickson m.fl vil være den primære underviser.

Der kan naturligvis opstå ændringer pga uforudsete forhold.

Pris/ betaling: 2200 kr/dag eksl forplejning – dvs 26.400 kr/år for 12 moduler á 3 dage. NB: Prisen er momsfri hvis du betaler den selv mhb videreuddannelse. Betaler din arbejdsgiver for dig er det momsbelagt.

 • Betaling kan foregå i op til 4 årlige rater. Med mindre jeg hører andet, vil jeg fremsende faktura 2 gange årligt.
 • Forplejning er ikke inkluderet på modulerne i KBH; medbring frokost selv, eller køb i det lokale nærmiljø.  I medbringer på skift lidt sødt (frugt, kage) til bordet.
 • På CoreCamps er forplejning; frokost, the og kaffe indregnet.

 DP godkendelse: Uddannelsen er godkendt til Specialistuddannelsen i Psykoterapi for voksne indenfor:

 • Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode.
 • Specialiseringsmoduler, behandling retning voksen, grundlagsteori: Psykodynamisk. Godkendt i Psykoterapi, Sundhedspsykologi, Psykopatologi, der godkendes 30 timer.
 • Supervision indgår i overensstemmelse med retningslinjerne for specialistuddannelserne august 2020, men forhåndsgodkendes ikke; idet den enkelte deltager selv udfylder og oplader sit supervisionsskema. De tre års træning vil give ca 65- 80 timers supervision (afhængigt af deltagerantal) på baggrund af videooptagelser

Tilmelding og yderligere info m datoer etc; skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk

Jeg udbyder to 3 årige uddannelsesprogrammer:

For Kliniske Psykologer

For Erhvervspsykologer

Introduktions-
forløb

30 TIMER

3 årig
videreuddannelse

ISTDP UDDANNELSE OG SUPERVISION

Supervision &
Coaching

TIMER ELLER FORLØB

Telefon

+45 26 20 20 63

Adresse

Psykologerne på Toppen
Frederikssundsvej 60 D, 3.sal,
2400 Kbh NV